Twitter Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแล Twitter

Twitter (ทวิตเตอร์) เป็นระบบการโพสต์หรือเขียนข้อความแบบสั้น หรือเรียกว่า Microblogging (ไมโครบล็อกกิ้ง) ลักษณะเป็นเหมือนการส่ง SMS ชนิดหนึ่ง แต่แทนที่จะส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ แต่ Twitter กลับส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และเราสามารถเข้าไปอ่าน SMS นี้ของใครก็ได้.
Twitter เป็นช่องทางใหม่ (New Media) ในการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อนกับเพื่อน หรือแม้แต่ืคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน,แสดงสถานะของตัวเองหรืออัพเดตข้อมูลข่าวสารผ่าน Twitter นี้คือเหตุผลประการหนึ่งที่ธุรกิจควรจะใช้ Twitter มาเป็นสื่อกลางเพื่อนให้สามารถสื่อสารและให้บริการลูกค้า รวมทั้งทำการตลาดต่างๆ ให้กับธุรกิจ
 
Twitter Marketing Services : บริการทำการตลาดบน Twitter

 1.รายละเอียดของการให้บริการ

วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้าง Account ใน Twitter
สร้าง Twitter Account ที่เหมาะสมกับสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจของลูกค้า เช่น ตั้งชื่อให้สั้นและจำง่าย เป็นต้น
สร้างและปรับแต่ง Theme Twitter ให้เข้ากับสินค้าเเละบริการของธุรกิจ
เพิ่มและปรับแต่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจใน Twitter Account เช่น BIO , Avatar , Website
กำหนดกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม ทั้งบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ติดกล่องแสดงข้อความทวิตเตอร์บนเว็บไซต์
โพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจ เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรม,แนะนำสินค้าและบริการใหม่ เป็นต้น
บริการดูแลและตรวจสอบ Account ใน Twitter เพื่อตอบคำถามและแนะนำรายละเอียดและข้อสงสัยให้กับผู้ใช้ทั่วไปใน Twitter
รายงานผลการโพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจและสถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกสัปดาห์

 2.Price & Package ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Package
 ค่าบริการ
 1 Month
  [ สอบถาม ]
 3 Month
  [ สอบถาม ]
 6 Month
  [ สอบถาม ]
 12 Month
  [ สอบถาม ]
 

 3.เงื่อนไขการให้บริการ

การชำระค่าบริการ ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ

จำนวนการโพสต์ข้อมูลสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจ 8-10 ข้อความ/วัน
การโพสต์ข้อมูลสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจได้สูงสุดไม่เกิน 140 ตัวอักษรต่อการโพสต์ 1 ครั้ง (เป็นข้อจำกัดของ Twitter)
ข้อมูลของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจที่จะแสดงบน Twitter ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลเอง
ทางเราจะดำเนินการ หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน

 4.Twitter Marketing: การตลาดบน Twitter เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว
เหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่าน Twitter เพื่อขยายฐานลูกค้า
เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้าง Network ของผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการ
เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่มีเวลาในการดูแล

 5.ประโยชน์ของการทำการตลาดบน Twitter

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้มีคนรู้จักสินค้า,บริการและธุรกิจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (Brand Image Building)
ใช้เป็นศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เช่น การตอบคำถามข้อข้องใจหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
ใช้เป็นบริการหลังการขาย (After Sale Service) เช่น สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ
ใช้เป็นเครื่องมือในการหาพันธมิตรธุรกิจหรือคู่ค้า (Getting Business Partners)
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information)