Facebook Ads Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Facebook Ads

หลักการทำงานของ Facebook Ads จะมีการแสดงโฆษณาไปยังผู้ใช้งาน Facebook ตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่ง Facebook Ads จะแสดงให้เห็นอยู่ตรง News Feed หรือทางด้านขวามือของหน้าจอ Desktop + Smartphone ของผู้ใช้งาน

1.รายละเอียดของการให้บริการ

 • บริการสร้างโฆษณาใน Facebook Ads ไม่จำกัด ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสินค้าและบริการ
 • ครอบคลุมทุกรูปแบบการโฆษณา (Advertising Objectives) ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาไปยังเว็บไซต์, โปรโมทโพสต์, โปรโมทเพจ,  เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ,   เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม, เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิ์ข้อเสนอ และเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ
 • การแสดงผลของโฆษณาจะแสดงทุก Platform ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ , iPad, Tablets และ Smart phone ทุกระบบ
 • บริการดูแลโฆษณาใน Facebook Ads. ตลอดอายุการให้บริการ
 • สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของการโฆษณา ได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ,  พฤติกรรม, การศึกษา, การทำงาน  และ การแสดงผลโฆษณาเจาะจงเฉพาะที่เป็นสมาชิก Page แล้ว หรือ ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Page ก็ได้
 • สมาชิกทีทำการกด Like (ถูกใจ) จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการที่แท้จริง 
 • สมาชิกที่ทำการกด Like (ถูกใจ) เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ไม่ใช่เป็น Bot โดยทุกๆการกด Like (ถูกใจ) จะเป็น Like ที่มีคุณภาพ
 • ขั้นตอนการเพิ่มสมาชิก ทางทีมงานปฏิบัติตามกฏและเงื่อนไขของ Facebook อย่างเคร่งครัด
 • ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้ โดยแจ้งงบประมาณให้กับทางเราทราบ
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
 • ทางเราเป็นผู้บริหารจัดการประเภทการชำระค่าโฆษณาให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ การประมูลราคาต่อการเห็นโฆษณาหนึ่งพันครั้ง (CPM) , การประมูลราคาต่อคลิก (CPC), OCPM  และ  CPA 
 • รายงานผลการโฆษณา สถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกๆ 2-4 สัปดาห์

Facebook Ads Bidding Types

ประกอบด้วย CPC, CPM, oCPM ,CPA และ Daily Unique Reach

 Facebook Ads Bidding Types

2.Advertising Objectives

บริการครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโฆษณาที่ต้องการ ประกอบด้วย 9 ประเภท คือ 

 • 1.โปรโมทโพสต์ (Boost your posts): การมีส่วนร่วมในโพสต์
 • 2.โปรโมทเพจ (Promote your Page): รับการถูกใจหน้าเพื่อเพิ่มผู้เข้าชมของคุณและสร้างแบรนด์ของคุณ
 • 3.ส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ (Send people to your website): ดึงดูดผู้คนให้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
 • 4.เพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์ (Increase conversions on your website): โปรโมทการแปลงเฉพาะ สำหรับเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องมีพิกเซลพฤติกรรมสำหรับเว็บไซต์ของคุณก่อนจึงจะสามารถสร้างโฆษณานี้ได้
 • 5.เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ (Get installs of your app): ดึงดูดผู้คนให้ติดตั้งแอพบนมือถือหรือแอพบนเดสก์ท็อปของคุณ
 • 6.เพิ่มการมีส่วนร่วมในแอพ (Increase engagement in your app): ดึงดูดผู้คนให้ใช้แอพบนเดสก์ท็อปของคุณ
 • 7.เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Raise attendance at your event): การตอบสนองกิจกรรม เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคุณ
 • 8.เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิ์ข้อเสนอ (Get people to claim your offer): สร้างข้อเสนอเพื่อให้ผู้คนแลกใช้ในร้านค้าของคุณ
 • 9.เพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ (Get video views) : โปรโมทเพื่อเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ
หมายเหตุ: การโฆษณา Facebook Ads นี้ไม่ได้วัดที่จำนวนคนกด Like แต่วัดที่จำนวนคนที่เห็นโฆษณาและคลิกโฆษณา ส่วนการกด Like เป็นสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ Facebook แต่ละคน
 

3.Price & Package ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Package
 ค่าบริการ
 1 Month
  [ สอบถาม ]
 3 Month
  [ สอบถาม ]
 6 Month
  [ สอบถาม ]
 12 Month
  [ สอบถาม ]

หมายเหตุ:

 • 1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา สำหรับงบโฆษณาแนะนำขั้นต่ำวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท จึงจะมีประสิทธิภาพในการโฆษณา
 • 2.ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการที่อยู่ภายใต้งบโฆษณาไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน หากงบโฆษณาเกินกว่า 60,000 บาท จะคิดค่าบริการเป็น % ของงบโฆษณา
 • 3.ค่าโฆษณา (คิดตามจริงจากบัญชี Facebook ไม่ชาร์จค่าคลิก สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณได้)
 • 4.สำหรับ Package 1 Week และ 2 Weeks สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • 5.ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 6.ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2%

4.รายละเอียดการชำระค่าบริการและงบโฆษณา

 • การชำระค่าบริการ ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ
 • การชำระค่าโฆษณา มี 2 วิธีคือ
 • 1.ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Facebook เอง โดยจ่ายผ่าน Credit Card หรือ Paypal
 • 2.ลูกค้าให้ทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด เป็นผู้ชำระค่าโฆษณาให้กับทาง Facebook โดยทางลูกค้าแจ้งงบประมาณ (Budget) ต่อเดือนกับทางเรา และทางเราจะทำการบริหารค่าโฆษณาให้อยู่ในงบประมาณต่อเดือน และลูกค้าสามารถขอเพิ่มงบประมาณ (Budget) ระหว่างเดือนได้ เช่น ใช้บริการ 3 เดือนๆละ 1,xxx บาท รวมเป็นเงิน 3,xxx.xx ดังนั้นจะชำระเงิน 3,xxx.xx x 7% = 3,xxx.xx บาท

5.เงื่อนไขการให้บริการ

 • ค่าโฆษณา(Budget)ต่อวัน ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด ว่าในแต่ละวันจะกำหนด Budget เท่าไหร่ ซึ่งขึ้นต่ำ 1.00$ ขึ้นไป
 • ทางเราจะดำเนินการ หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน

6.ประโยชน์ของการโฆษณาบน Facebook Ads

 • เข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ทั่วโลก
 • เชื่อมต่อกับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณกว่า 500 ล้านคน
 • เหมาะกับธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว
 • สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าได้อย่างชัดเจน เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ,  พฤติกรรม, การศึกษา, การทำงาน เป็นต้น
 • ช่วยสร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย และ ช่วยโปรโมทธุรกิจ
 • ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดถูกและคุ้มค่ากว่าสื่ออื่นๆ
 • วัดสถิติได้อย่างชัดเจน เช่น แหล่งที่มาของลูกค้า, อายุ, เพศ และอื่นๆ เป็นต้น

 

Other Facebook Marketing Service Packages
 Facebook Fan Page Management Package: บริการบริหารจัดการและดูแล Facebook Fan Page
บริการอัพเดทข่าวสารผ่าน Facebook Fan Page 
บริการดูแลหน้าโปรไฟล์ Facebook Fan Page ของท่านตลอดเวลา
บริการปรับแต่ง URL ให้สั้นและจำง่าย เช่น www.facebook.com/yourbusiness
บริการติดตั้ง Social Plugins ในเว็บไซต์ อาทิเช่น Like Button ,Send Button, Comments, Activity Feed, Recommendations, Like Box, Login Button เป็นต้น
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดบน Facebook
ค่าบริการ -Call- บาท