Instagram Ads Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Instagram ads

Instagram คือหนึ่งในแพลตฟอร์มโฆษณาบนมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสมาชิกมากกว่า 300 ล้านคน ธุรกิจสามารถแชร์เรื่องราวของตนกับผลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากได้ในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์และคุณภาพ

หลักการทำงานของ Instagram Ads จะมีการแสดงโฆษณาแบบ 1  รูปภาพ (Image Ads) , โฆษณาแบบหลายๆ ภาพ  (Carousel Ads) และ วิดีโอ (Video Ads) ไปยังผู้ใช้งาน Instagram ตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่ง Instagram ads จะแสดงให้เห็นอยู่ตรง News Feed ของ Instagram ของผู้ใช้ทุกคนที่ตรงกับเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาใว้

1.รายละเอียดของการให้บริการ

 • บริการสร้างโฆษณาใน Instagram Ads ไม่จำกัด ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสินค้าและบริการ
 • ครอบคลุมทุกรูปแบบการโฆษณา (Advertising Objectives) ประกอบด้วย จำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ (Clicks to Website) , การติดตั้งแอพ (App Installs) และ การรับชมวิดีโอ (Video Views)
 • การแสดงผลของโฆษณาจะแสดงทุก Platform ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์, iPad, Tablets และ Smart phone ทุกระบบ
 • บริการดูแลโฆษณาใน Instagram Ads. ตลอดอายุการให้บริการ
 • สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของการโฆษณา ได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ,  พฤติกรรม, การศึกษา และการทำงาน เป็นต้น
 • ขั้นตอนการโฆษณาบน Instagram ทางทีมงานปฏิบัติตามกฏและเงื่อนไขของ Instagram อย่างเคร่งครัด
 • ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้ โดยแจ้งงบประมาณให้กับทางเราทราบ
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
 • ทางเราเป็นผู้บริหารจัดการประเภทการชำระค่าโฆษณาให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การประมูลราคาต่อการเห็นโฆษณาหนึ่งพันครั้ง (CPM) , การประมูลราคาต่อคลิก (CPC) 
 • รายงานผลการโฆษณา สถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกๆ 2-4 สัปดาห์

2.Advertising Objectives

บริการครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโฆษณาที่ต้องการ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 

2.1.จำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ (Clicks to Website) : ส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 

2.2.การติดตั้งแอพ (App Installs): เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ และดึงดูดผู้คนให้ติดตั้งแอพบนมือถือหรือแอพบนเดสก์ท็อปของคุณ

 

2.3.การรับชมวิดีโอ (Video Views) : เพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ (Get video views)

 

3.Price & Package ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Package
 ค่าบริการ
 1 Month
  [ สอบถาม ]
 3 Month
  [ สอบถาม ]
 6 Month
  [ สอบถาม ]
 12 Month
  [ สอบถาม ]

หมายเหตุ:

 • 1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา สำหรับงบโฆษณาแนะนำขั้นต่ำวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท จึงจะมีประสิทธิภาพในการโฆษณา
 • 2.ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการที่อยู่ภายใต้งบโฆษณาไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน หากงบโฆษณาเกินกว่า 60,000 บาท จะคิดค่าบริการเป็น % ของงบโฆษณา
 • 3.ค่าโฆษณา (คิดตามจริงจากบัญชี Facebook ไม่ชาร์จค่าคลิก สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณได้)
 • 4.สำหรับ Package 1 Week และ 2 Weeks สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • 5.ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 6.ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2%

4.รายละเอียดการชำระค่าบริการและงบโฆษณา

 • การชำระค่าบริการ ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ
 • การชำระค่าโฆษณา มี 2 วิธีคือ
 • 1.ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Instagram เอง โดยจ่ายผ่าน Credit Card หรือ Paypal
 • 2.ลูกค้าให้ทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด เป็นผู้ชำระค่าโฆษณาให้กับทาง Instagram โดยทางลูกค้าแจ้งงบประมาณ (Budget) ต่อเดือนกับทางเรา และทางเราจะทำการบริหารค่าโฆษณาให้อยู่ในงบประมาณต่อเดือน และลูกค้าสามารถขอเพิ่มงบประมาณ (Budget) ระหว่างเดือนได้ เช่น ใช้บริการ 3 เดือนๆละ 1,xxx บาท รวมเป็นเงิน 3,xxx.xx ดังนั้นจะชำระเงิน 3,xxx.xx x 7% = 3,xxx.xx บาท

5.เงื่อนไขการให้บริการ

 • ค่าโฆษณา(Budget)ต่อวัน ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด ว่าในแต่ละวันจะกำหนด Budget เท่าไหร่ ซึ่งขึ้นต่ำ 1.00$ ขึ้นไป
 • ทางเราจะดำเนินการ หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน